Κωνσταντίνος Δ. Τριανταφυλλόπουλος. Ο ανακαινιστής της σύγχρονης ελληνικής νομικής επιστήμης

Honorific Edition uoadl:1002492 1085 Read counter

Unit:
School of Law
Βιβλιοθήκη Νομικό Σπουδαστήριο
Original Title:
Κωνσταντίνος Δ. Τριανταφυλλόπουλος. Ο ανακαινιστής της σύγχρονης ελληνικής νομικής επιστήμης
Languages of Item:
Greek
Honored person or collectivity:
Triantaphyllopoulos, Konstantinos Demetrios
Publisher:
Αντ. Ν. Σάκκουλας
Editor:
Τσούκας , Παναγιώτης Κ.
Year of publication:
2008
Place of publication:
Αθήνα
Number of pages:
188
ISBN:
978-960-15-2115-2
Bib number:
618067
Usher Number:
34(082.2) ΤριΚ κ 2008

Φίλτρο

 

1. Ο ακαδημαϊκός βίος και η επιστημονική δράση του Κωνσταντίνου Δ. Τριανταφυλλόπουλου

Paper in Honorific Edition uoadl:1008569
Unit:
School of Law
Βιβλιοθήκη Νομικό Σπουδαστήριο
Creator:
Καράκωστας, Ιωάννης K.
Main subject category:
Biography

2. Ο Κωνσταντίνος Δ. Τριανταφυλλόπουλος ως ιστορικός του δικαίου

Paper in Honorific Edition uoadl:1008571
Unit:
School of Law
Βιβλιοθήκη Νομικό Σπουδαστήριο
Creator:
Τρωιανός, Σπυρίδων Ν.
Main subject category:
Biography

3. Ο Κωνσταντίνος Δ. Τριανταφυλλόπουλος ως δημιουργός και ερμηνευτής του δικαίου. Και μια συμβολή στην ιστορία των δύο Αστικών Κωδίκων

Paper in Honorific Edition uoadl:1008572
Unit:
School of Law
Βιβλιοθήκη Νομικό Σπουδαστήριο
Creator:
Σταθόπουλος, Μιχάλης Π.
Main subject category:
History of Law

4. Η συμβολή του Κωνσταντίνου Δ. Τριανταφυλλόπουλου στην ελληνική θεωρία του δικαίου

Paper in Honorific Edition uoadl:1008577
Unit:
School of Law
Βιβλιοθήκη Νομικό Σπουδαστήριο
Creator:
Σταμάτης , Κώστας Μ.
Main subject category:
Philosophy of Law

5. Ο Κωνσταντίνος Δ. Τριανταφυλλόπουλος και η πολιτική

Paper in Honorific Edition uoadl:1008581
Unit:
School of Law
Βιβλιοθήκη Νομικό Σπουδαστήριο
Creator:
Μαντζούφας, Παναγιώτης Γ.
Main subject category:
Biography

6. Εργογραφία Κ. Δ. Τριανταφυλλόπουλου

Paper in Honorific Edition uoadl:1008584
Unit:
School of Law
Βιβλιοθήκη Νομικό Σπουδαστήριο
Creator:
Τσούκας , Παναγιώτης Κ.
Main subject category:
Biography

7. Βιβλιογραφία για τον Κ. Δ. Τριανταφυλλόπουλο

Paper in Honorific Edition uoadl:1008587
Unit:
School of Law
Βιβλιοθήκη Νομικό Σπουδαστήριο
Creator:
Τσούκας , Παναγιώτης Κ.
Main subject category:
Bibliographies