Βίος δωροφόρος. Εκδήλωση προς τιμήν του καθηγητή Θανάση Κ. Παπαχρίστου

Honorific Edition uoadl:1002493 806 Read counter

Unit:
School of Law
Βιβλιοθήκη Νομικό Σπουδαστήριο
Original Title:
Βίος δωροφόρος. Εκδήλωση προς τιμήν του καθηγητή Θανάση Κ. Παπαχρίστου
Languages of Item:
Greek
Honored person or collectivity:
Παπαχρίστος, Θανάσης Κ.
Publisher:
Αντ. Ν. Σάκκουλας
Year of publication:
2013
Place of publication:
Αθήνα - Κομοτηνή
Number of pages:
50
ISBN:
978-960-15-2621-8
Bib number:
623037
Usher Number:
34(082.2) ΠαπΑ β 2013

Φίλτρο

 

1. Βίος δωροφόρος. Εκδήλωση προς τιμήν του Καθηγητή Θανάση Κ. Παπαχρίστου

Paper in Honorific Edition uoadl:1008590
Unit:
School of Law
Βιβλιοθήκη Νομικό Σπουδαστήριο
Creator:
Σκορίνη - Παπαρρηγοπούλου, Ξένη Β.
Φορτσάκης, Θεόδωρος Π.
Καλλινίκου , Διονυσία Δ.
Παπανικολάου , Παναγιώτης Αλ.
Πελλένη - Παπαγεωργίου , Ανθή Κ.
Λέκκας, Γεώργιος Κ.
Χέλμης , Ανδρέας Δ.
Νικολόπουλος , Παναγιώτης Δ.
Ρεθυμιωτάκη , Ελένη
Μαροπούλου , Μαρίνα
Αμοριανού , Σοφία
Κουμουτζής , Νίκος Π.
Ραβδάς , Παντελής
Μπάχας, Μάριος
Κλαμαρής, Νικόλαος K.
Γεωργιάδης, Απόστολος Σ.
Παπαχρίστου, Αθανάσιος Κ.
Παπαδοπούλου-Κλαμαρή, Δήμητρα Α.
Main subject category:
Biography