Επιστημονική επετηρίς εκδιδόμενη υπό της Σχολής των Νομικών και Οικονομικών Επιστημών Χαρμόσυνον Δημήτριω Ι. Καρανίκα

Honorific Edition uoadl:1002500 1622 Read counter

Unit:
School of Law
Βιβλιοθήκη Νομικό Σπουδαστήριο
Original Title:
Επιστημονική επετηρίς εκδιδόμενη υπό της Σχολής των Νομικών και Οικονομικών Επιστημών Χαρμόσυνον Δημήτριω Ι. Καρανίκα
Languages of Item:
French
English
Deutsche
Italian
Greek
Publisher:
Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης
Editor:
Βουγιούκας, Κωνσταντίνος Ν.
Year of publication:
1966
Place of publication:
Θεσσαλονίκη
Number of pages:
620
Bib number:
181567
Usher Number:
34(082.2) ΚαρΔ ε 1966

Φίλτρο

 

1. La contribution du secteur public à l'inflation de demande et des coûts

Paper in Honorific Edition uoadl:1010138
Unit:
School of Law
Βιβλιοθήκη Νομικό Σπουδαστήριο
Creator:
Delivanis, Dimitrios J.
Main subject category:
Public Law

2. Judicial therapeutics: a technique for the study of a neglected field of criminal justice

Paper in Honorific Edition uoadl:1010141
Unit:
School of Law
Βιβλιοθήκη Νομικό Σπουδαστήριο
Creator:
Glueck , Sheldon
Main subject category:
Criminal Law

3. Orientation nouvelle de la peine de prison

Paper in Honorific Edition uoadl:1010148
Unit:
School of Law
Βιβλιοθήκη Νομικό Σπουδαστήριο
Creator:
Dupreel, Jean
Main subject category:
Criminal Law

4. La défense sociale

Paper in Honorific Edition uoadl:1010156
Unit:
School of Law
Βιβλιοθήκη Νομικό Σπουδαστήριο
Creator:
Gramatica , Filippo
Main subject category:
Criminal Law

5. The Russian taxation system. Few characteristic points

Paper in Honorific Edition uoadl:1010160
Unit:
School of Law
Βιβλιοθήκη Νομικό Σπουδαστήριο
Creator:
Dertilis, Panaqoitis, B.
Main subject category:
Tax Law

6. Der überzeugungstäter in der deutschen strafrechtsreform

Paper in Honorific Edition uoadl:1010247
Unit:
School of Law
Βιβλιοθήκη Νομικό Σπουδαστήριο
Creator:
Lang-Hinrichsen , Dietrich
Main subject category:
Criminal Law

7. Criminologie et droit pénal

Paper in Honorific Edition uoadl:1010249
Unit:
School of Law
Βιβλιοθήκη Νομικό Σπουδαστήριο
Creator:
Lyra, Roberto
Main subject category:
Criminal Law

8. Kriminalpolitische ziele der deutschen strafrechtsreform

Paper in Honorific Edition uoadl:1010250
Unit:
School of Law
Βιβλιοθήκη Νομικό Σπουδαστήριο
Creator:
Schneider, Horst
Main subject category:
Criminal Law

9. Homicides and serious assaults in prisons

Paper in Honorific Edition uoadl:1010252
Unit:
School of Law
Βιβλιοθήκη Νομικό Σπουδαστήριο
Creator:
Sellin , Thorsten
Main subject category:
Criminal Law

10. Les anormaux mentaux selon le nouveau code pénal suédois

Paper in Honorific Edition uoadl:1010255
Unit:
School of Law
Βιβλιοθήκη Νομικό Σπουδαστήριο
Creator:
Strahl , Ivar
Main subject category:
Criminal Law

11. Quelques observations sur le rôle du juge dans la fixation de la sanction pénale

Paper in Honorific Edition uoadl:1010257
Unit:
School of Law
Βιβλιοθήκη Νομικό Σπουδαστήριο
Creator:
Ancel, Marc
Main subject category:
Criminal Law

12. Médecine et omission de porter secours

Paper in Honorific Edition uoadl:1010260
Unit:
School of Law
Βιβλιοθήκη Νομικό Σπουδαστήριο
Creator:
Bouzat , Pierre
Main subject category:
Medical Law

13. Criminologia clinica e diritto penale

Paper in Honorific Edition uoadl:1010262
Unit:
School of Law
Βιβλιοθήκη Νομικό Σπουδαστήριο
Creator:
Di Tullio , Benigno
Main subject category:
Criminal Law

14. Le problème criminologique des jeunes adultes

Paper in Honorific Edition uoadl:1010264
Unit:
School of Law
Βιβλιοθήκη Νομικό Σπουδαστήριο
Creator:
Heuyer , Georges
Main subject category:
Criminology /Penology (Criminology -Corrections, Criminalistics)

15. Straftaten im weltraum

Paper in Honorific Edition uoadl:1010266
Unit:
School of Law
Βιβλιοθήκη Νομικό Σπουδαστήριο
Creator:
Meyer , Alex
Main subject category:
Criminal Law

16. La théorie de la tentative devant la criminologie et les sciences de l'homme

Paper in Honorific Edition uoadl:1010268
Unit:
School of Law
Βιβλιοθήκη Νομικό Σπουδαστήριο
Creator:
Pinatel , Jean
Main subject category:
Criminology /Penology (Criminology -Corrections, Criminalistics)

17. L'outrage au drapeau étranger. Etude de droit hellenique compare

Paper in Honorific Edition uoadl:1010269
Unit:
School of Law
Βιβλιοθήκη Νομικό Σπουδαστήριο
Creator:
Papadakis, J.
Main subject category:
Comparative law

18. Games and gaming-houses in greece

Paper in Honorific Edition uoadl:1010270
Unit:
School of Law
Βιβλιοθήκη Νομικό Σπουδαστήριο
Creator:
Papadakis, J.
Main subject category:
Administrative Law

19. La circolazione stradale del pedone (cenni di diritto comparato greco ed italiano)

Paper in Honorific Edition uoadl:1010271
Unit:
School of Law
Βιβλιοθήκη Νομικό Σπουδαστήριο
Creator:
Papadakis, J.
Main subject category:
Comparative law

20. Αναγνώρισις αλλοδαπών ποινικών αποφάσεων (άρθρ. 11 Π.Κ.)

Paper in Honorific Edition uoadl:1010273
Unit:
School of Law
Βιβλιοθήκη Νομικό Σπουδαστήριο
Creator:
Ζησιάδης , Ιωάννης Β.
Main subject category:
Emigration and immigration law