Αφιέρωμα εις τον Κωνσταντίνον Βαβούσκον (τ. 1)

Honorific Edition uoadl:1002507 1101 Read counter

Unit:
School of Law
Βιβλιοθήκη Νομικό Σπουδαστήριο
Original Title:
Αφιέρωμα εις τον Κωνσταντίνον Βαβούσκον (τ. 1)
Languages of Item:
Greek
Honored person or collectivity:
Vavouskos, Constantin
Publisher:
Εκδόσεις Σάκκουλα
Year of publication:
1989
Place of publication:
Θεσσαλονίκη
Number of pages:
502
Bib number:
102761
Usher Number:
34(082.2) ΒαβΚ α 1989 -1992 τ.1, τ.2, τ.3, τ.4 τ.5
Notes:
Περιέχει: εισαγωγή, τελετή τιμητικής εκδήλωσης, προσφωνήσεις, βιογραφικό σημείωμα, συγγραφικό έργο και μηνύματα για τον Κωνσταντίνο Βαβούσκο σ. 7-107.

Φίλτρο

 

1. Η δικαιοσύνη επί Καποδίστρια

Paper in Honorific Edition uoadl:1013459
Unit:
School of Law
Βιβλιοθήκη Νομικό Σπουδαστήριο
Creator:
Βακαλόπουλος, Απόστολος Ε.
Main subject category:
History of Law

2. Η θεωρία του δικαίου στην "Πολιτεία του Πλάτωνος"

Paper in Honorific Edition uoadl:1013465
Unit:
School of Law
Βιβλιοθήκη Νομικό Σπουδαστήριο
Creator:
Δεσποτόπουλος, Κωνσταντίνος Ι.
Main subject category:
Philosophy of Law

3. Καιάδας ή η ανασκευή ενός κοινού τόπου

Paper in Honorific Edition uoadl:1013469
Unit:
School of Law
Βιβλιοθήκη Νομικό Σπουδαστήριο
Creator:
Dimakis, P.
Main subject category:
History of Law

4. L’ attribution de “privilegia” par les empereurs latins de Constantinople

Paper in Honorific Edition uoadl:1013478
Unit:
School of Law
Βιβλιοθήκη Νομικό Σπουδαστήριο
Creator:
Hendrickx, Benjamin
Main subject category:
History of Law

5. Από την ιστορία του δικαίου στην κοινωνιολογική ιστορία του δικαίου: επιστημολογικές θεωρήσεις για την θεμελίωση της κοινωνιολογικής ιστορίας του δικαίου ως επιστήμης

Paper in Honorific Edition uoadl:1013482
Unit:
School of Law
Βιβλιοθήκη Νομικό Σπουδαστήριο
Creator:
Ιντζεσίλογλου, Νικόλαος Γ.
Main subject category:
History of Law

6. Η έννοια της πράξεως

Paper in Honorific Edition uoadl:1013486
Unit:
School of Law
Βιβλιοθήκη Νομικό Σπουδαστήριο
Creator:
Καράσης, Μαριάνος Δ.
Main subject category:
Philosophy of Law

7. Το φυσικό ή φιλοσοφικό δίκαιο

Paper in Honorific Edition uoadl:1013489
Unit:
School of Law
Βιβλιοθήκη Νομικό Σπουδαστήριο
Creator:
Καρύμπαλης, Δημήτριος
Main subject category:
Philosophy of Law

8. Διερεύνηση των θεσμών "Ξενίου", "Τραχώματος", "Νάχτι"

Paper in Honorific Edition uoadl:1013496
Unit:
School of Law
Βιβλιοθήκη Νομικό Σπουδαστήριο
Creator:
Κύρτση - Νάκου, Ελένη
Main subject category:
History of Law

9. Η προβληματική των ουσιαστικών ορίων λειτουργίας του μεταβυζαντινού ελληνικού δικαίου

Paper in Honorific Edition uoadl:1013499
Unit:
School of Law
Βιβλιοθήκη Νομικό Σπουδαστήριο
Creator:
Νάκος, Γεώργιος Π.
Main subject category:
History of Law

10. Δίκαιον και γλώσσα: πολιτιστικαί περιπέτειαι από της ρωμαϊκής κατακτήσεως μέχρι της ελληνικής επαναστάσεως

Paper in Honorific Edition uoadl:1013501
Unit:
School of Law
Βιβλιοθήκη Νομικό Σπουδαστήριο
Creator:
Pantazopoulos, Nikolaos I.
Main subject category:
History of Law

11. Σχετικά με μια αφανή έκδοση της "Επιτομής Κανόνων" του Κωνσταντίνου Αρμενοπούλου

Paper in Honorific Edition uoadl:1013503
Unit:
School of Law
Βιβλιοθήκη Νομικό Σπουδαστήριο
Creator:
Πιτσάκης , Κωνσταντίνος Γ.
Main subject category:
History of Law

12. Εφαρμογή και συνέπειες του Διατάγματος του Καρακάλλα (constitutio Antoniniana) στη Μακεδονία

Paper in Honorific Edition uoadl:1013510
Unit:
School of Law
Βιβλιοθήκη Νομικό Σπουδαστήριο
Creator:
Σαμσάρης, Δημήτριος Κ.
Main subject category:
History of Law

13. Σκέψεις γύρω από την καλλιέργεια φιλοσοφίας του δικαίου στη σύγχρονη Ελλάδα

Paper in Honorific Edition uoadl:1013513
Unit:
School of Law
Βιβλιοθήκη Νομικό Σπουδαστήριο
Creator:
Σταμάτης , Κώστας Μ.
Main subject category:
Philosophy of Law

14. Μερικά για το status των agrimensores

Paper in Honorific Edition uoadl:1013517
Unit:
School of Law
Βιβλιοθήκη Νομικό Σπουδαστήριο
Creator:
Στεφανόπουλος, Στέφανος-Θεόδωρος Β.
Main subject category:
Philosophy of Law

15. Πατριαρχικά και μητροπολιτικά γράμματα Ιεράς Μονής Βλατάδων

Paper in Honorific Edition uoadl:1013528
Unit:
School of Law
Βιβλιοθήκη Νομικό Σπουδαστήριο
Creator:
Τζωρτζάκη - Τζαρίδη, Σοφία
Main subject category:
Social and ecclesiastical theology

16. Ποινικές αντιλήψεις του Γεωργίου Γεμιστού-Πλήθωνος στους "Νόμους" του

Paper in Honorific Edition uoadl:1013532
Unit:
School of Law
Βιβλιοθήκη Νομικό Σπουδαστήριο
Creator:
Tourtoglou, Menelaos
Main subject category:
Philosophy of Law

17. Τα κεκρυμμένα ελαττώματα κατά την εμπορίαν των ζώων εις το ρωμαϊκόν, ελληνορωμαϊκόν, βυζαντινορωμαϊκόν και μεταβυζαντιακόν δίκαιον

Paper in Honorific Edition uoadl:1013537
Unit:
School of Law
Βιβλιοθήκη Νομικό Σπουδαστήριο
Creator:
Τσιρογιάννης, Ελευθέριος
Main subject category:
History of Law

18. Ανέκδοτα δικαιοπρακτικά έγγραφα περί βακουφικών αστικών ακινήτων της Μητροπόλεως Θεσσαλονίκης (1829-1906)

Paper in Honorific Edition uoadl:1013542
Unit:
School of Law
Βιβλιοθήκη Νομικό Σπουδαστήριο
Creator:
Τσούρκα-Παπαστάθη, Δέσποινα-Ειρήνη
Main subject category:
Ecclesiastical Law

19. Τυραννίς και ευνομία εις την Αρχαίαν Ελλάδα

Paper in Honorific Edition uoadl:1013546
Unit:
School of Law
Βιβλιοθήκη Νομικό Σπουδαστήριο
Creator:
Tsoutsos, Athos G.
Main subject category:
History of Law

20. Η αγροτική νομοθεσία (1917) της "Προσωρινής Κυβερνήσεως" Θεσσαλονίκης του Ελ. Βενιζέλου

Paper in Honorific Edition uoadl:1013553
Unit:
School of Law
Βιβλιοθήκη Νομικό Σπουδαστήριο
Creator:
Χιονίδης, Γεώργιος Χ.
Main subject category:
History of Law