Νεοθετικισμός και επιστήμη του δικαίου

Paper in Honorific Edition uoadl:1002990 764 Read counter

Original Title:
Νεοθετικισμός και επιστήμη του δικαίου
Languages of Item:
Greek
Creator:
Mitsopoulos, Georges
Abstract:
Empty abstract
Main subject category:
Philosophy of Law
Pages (from-to):
17-27
The digital material of the item is not available.