Η τυπική και ουσιαστική ισχύς των νόμων

Paper in Honorific Edition uoadl:1002999 718 Read counter

Original Title:
Η τυπική και ουσιαστική ισχύς των νόμων
Languages of Item:
Greek
Creator:
Φλώρος Αντώνιος Γ.
Abstract:
Empty abstract
Main subject category:
Civil Law
Pages (from-to):
69-97
The digital material of the item is not available.