Δικαιοπραξίαι ιδρύσεως οροφοκτησιών

Paper in Honorific Edition uoadl:1003003 709 Read counter

Original Title:
Δικαιοπραξίαι ιδρύσεως οροφοκτησιών
Languages of Item:
Greek
Creator:
Καλλιμόπουλος, Μιχαήλ Γ.
Abstract:
Empty abstract
Main subject category:
Civil Law
Pages (from-to):
103-136
The digital material of the item is not available.