Η έννοια, λειτουργία και φύσις της δικαστικής αποφάσεως

Paper in Honorific Edition uoadl:1003013 760 Read counter

Original Title:
Η έννοια, λειτουργία και φύσις της δικαστικής αποφάσεως
Languages of Item:
Greek
Creator:
Μπέης, Κωνσταντίνος Ε.
Abstract:
Empty abstract
Main subject category:
Civil Procedure
Pages (from-to):
209-346
The digital material of the item is not available.