Η ύπαρξις και το κύρος της κατασχέσεως ως προϋπόθεσης κανονικής διεξαγωγής του αναγκαστικού πλειστηριασμού ή αναπειστηριασμού

Paper in Honorific Edition uoadl:1003022 636 Read counter

Original Title:
Η ύπαρξις και το κύρος της κατασχέσεως ως προϋπόθεσης κανονικής διεξαγωγής του αναγκαστικού πλειστηριασμού ή αναπειστηριασμού
Languages of Item:
Greek
Creator:
Rammos, Georgios Th.
Abstract:
Empty abstract
Main subject category:
Civil Procedure
Pages (from-to):
487-522
The digital material of the item is not available.