Η αναγνώρισις παρ' ημίν της ενώπιον αλλοδαπών δικαστηρίων εκκρεμοδικίας

Paper in Honorific Edition uoadl:1003042 312 Read counter

Original Title:
Η αναγνώρισις παρ' ημίν της ενώπιον αλλοδαπών δικαστηρίων εκκρεμοδικίας
Languages of Item:
Greek
Creator:
Σινανιώτης, Λάμπρος Δ.
Abstract:
Empty abstract
Main subject category:
Civil Procedure
Pages (from-to):
585-592
The digital material of the item is not available.