Η βούλησις του νομοθέτου και το νόημα του νόμου

Paper in Honorific Edition uoadl:1003059 748 Read counter

Original Title:
Η βούλησις του νομοθέτου και το νόημα του νόμου
Languages of Item:
Greek
Creator:
Michelakis, E.
Abstract:
Empty abstract
Main subject category:
Philosophy of Law
Pages (from-to):
93-109
Notes:
Τόμος Β΄
The digital material of the item is not available.