Σύγκρισις του βυζαντιακού φονικού δικαίου προς το αρχαίον ελληνικόν και μάλιστα το αττικόν δίκαιον

Paper in Honorific Edition uoadl:1003206 828 Read counter

Original Title:
Σύγκρισις του βυζαντιακού φονικού δικαίου προς το αρχαίον ελληνικόν και μάλιστα το αττικόν δίκαιον
Languages of Item:
Greek
Creator:
Γαρδίκας, Κωνσταντίνος Γ.
Abstract:
Empty abstract
Main subject category:
History of Law
Pages (from-to):
1-16
The digital material of the item is not available.