Η νομική θέση των διαχειριστών της εταιρίας περιορισμένης ευθύνης

Paper in Honorific Edition uoadl:1003210 483 Read counter

Original Title:
Η νομική θέση των διαχειριστών της εταιρίας περιορισμένης ευθύνης
Languages of Item:
Greek
Creator:
Λυμπερόπουλος, Κωνσταντίνος
Main subject category:
Company law
Pages (from-to):
549-574
Notes:
Τόμος Β΄
The digital material of the item is not available.