Η φορολογική κατοικία ως τίτλος φορολογίας

Paper in Honorific Edition uoadl:1003211 735 Read counter

Original Title:
Η φορολογική κατοικία ως τίτλος φορολογίας
Languages of Item:
Greek
Creator:
Dertilis, Panaqoitis, B.
Abstract:
Empty abstract
Main subject category:
Tax Law
Pages (from-to):
33-52
The digital material of the item is not available.