Διεξαγωγή δίκης άνευ πληρεξουσιότητος και συνέπεια αυτής

Paper in Honorific Edition uoadl:1003213 807 Read counter

Original Title:
Διεξαγωγή δίκης άνευ πληρεξουσιότητος και συνέπεια αυτής
Languages of Item:
Greek
Creator:
Rammos, Georgios Th.
Abstract:
Empty abstract
Main subject category:
Law and Legislation
Pages (from-to):
53-71
The digital material of the item is not available.