Η έννοια της εφευρετικής δραστηριότητας κατά τη σύμβαση του Μονάχου και το ελληνικό δίκαιο της ευρεσιτεχνίας

Paper in Honorific Edition uoadl:1003214 722 Read counter

Original Title:
Η έννοια της εφευρετικής δραστηριότητας κατά τη σύμβαση του Μονάχου και το ελληνικό δίκαιο της ευρεσιτεχνίας
Languages of Item:
Greek
Creator:
Μαρίνος, Μιχαήλ-Θεόδωρος Δ.
Abstract:
Empty abstract
Main subject category:
Industrial property
Pages (from-to):
591-606
Notes:
Τόμος Β΄
The digital material of the item is not available.