Ο τίτλος του άρθρου 1262. 7 Αστικού Κώδικα απόκτησης υποθήκης για καθυστερημένους τόκους

Paper in Honorific Edition uoadl:1003219 702 Read counter

Original Title:
Ο τίτλος του άρθρου 1262. 7 Αστικού Κώδικα απόκτησης υποθήκης για καθυστερημένους τόκους
Languages of Item:
Greek
Creator:
Μάζης, Παναγιώτης Κ.
Abstract:
Empty abstract
Main subject category:
Real Property Law
Pages (from-to):
575-589
Notes:
Τόμος Β΄
The digital material of the item is not available.