Η σύμφωνη με το κοινοτικό δίκαιο ερμηνεία

Paper in Honorific Edition uoadl:1003224 476 Read counter

Original Title:
Η σύμφωνη με το κοινοτικό δίκαιο ερμηνεία
Languages of Item:
Greek
Creator:
Μεταλληνός, Αλέξανδρος Σπ.
Main subject category:
European law
Pages (from-to):
607-630
Notes:
Τόμος Β΄
The digital material of the item is not available.