Η καθιέρωσις των αρχών της Νυρεμβέργης υπό της συνδιασκέψεως του Λονδίνου 1945

Paper in Honorific Edition uoadl:1003232 650 Read counter

Original Title:
Η καθιέρωσις των αρχών της Νυρεμβέργης υπό της συνδιασκέψεως του Λονδίνου 1945
Languages of Item:
Greek
Creator:
Spyropoulos, J.
Abstract:
Empty abstract
Main subject category:
International Law
Pages (from-to):
147-158
The digital material of the item is not available.