Λαϊκόν και επίσημον δίκαιον εις την νομικήν ζωήν

Paper in Honorific Edition uoadl:1003235 637 Read counter

Original Title:
Λαϊκόν και επίσημον δίκαιον εις την νομικήν ζωήν
Languages of Item:
Greek
Creator:
Michaelides - Nouaros, Georges
Abstract:
Empty abstract
Main subject category:
Law and Legislation
Pages (from-to):
164-190
The digital material of the item is not available.