Η νομική θέσις του ενεχυρούχου δανειστού μετά την πτώχευσιν του ενεχυράσαντος

Paper in Honorific Edition uoadl:1003239 761 Read counter

Original Title:
Η νομική θέσις του ενεχυρούχου δανειστού μετά την πτώχευσιν του ενεχυράσαντος
Languages of Item:
Greek
Creator:
Rokas, Konstantinos N.
Abstract:
Empty abstract
Main subject category:
Bankrupty law
Pages (from-to):
191-208
Notes:
Εναλλακτικός τίτλος: Δικαιώματα ενεχυρούχου δανειστού εν πτωχεύσει του ενεχυράσαντος
The digital material of the item is not available.