Αναζήτηση δικαστικής προστασίας στις σχέσεις με το δημόσιο τομέα

Paper in Honorific Edition uoadl:1003242 601 Read counter

Original Title:
Αναζήτηση δικαστικής προστασίας στις σχέσεις με το δημόσιο τομέα
Languages of Item:
Greek
Creator:
Μπέης, Κωνσταντίνος Ε.
Abstract:
Empty abstract
Main subject category:
Public Law
Pages (from-to):
655-685
Notes:
Τόμος Β΄
The digital material of the item is not available.