Αρχαία περίπτωσις επιρροής απρόβλεπτων γεγονότων επί της τύχης συμβάσεως δημοσίου έργου

Paper in Honorific Edition uoadl:1003246 696 Read counter

Original Title:
Αρχαία περίπτωσις επιρροής απρόβλεπτων γεγονότων επί της τύχης συμβάσεως δημοσίου έργου
Languages of Item:
Greek
Creator:
Tsatsos, Dēmētrēs Th.
Abstract:
Empty abstract
Main subject category:
Law of Obligations
Pages (from-to):
243-255
Notes:
Εναλλακτικός τίτλος: Επιρροή απρόβλεπτων γεγονότων
The digital material of the item is not available.