Εν είδος επιβιώσεως της μονιμότητος των δημοσίων υπαλλήλων εν περιπτώσει καταργήσεως θέσεων

Paper in Honorific Edition uoadl:1003249 631 Read counter

Original Title:
Εν είδος επιβιώσεως της μονιμότητος των δημοσίων υπαλλήλων εν περιπτώσει καταργήσεως θέσεων
Languages of Item:
Greek
Creator:
Stasinopoulos, Michael D.
Abstract:
Empty abstract
Main subject category:
Public Law
Pages (from-to):
266-273
The digital material of the item is not available.