Ποιον το βιβλίον των μεταγραφών

Paper in Honorific Edition uoadl:1003253 682 Read counter

Original Title:
Ποιον το βιβλίον των μεταγραφών
Languages of Item:
Greek
Creator:
Γαζής, Ανδρέας Α.
Abstract:
Empty abstract
Main subject category:
Real Property Law
Pages (from-to):
319-338
The digital material of the item is not available.