Εμπορικές επιχειρήσεις Κωνσταντινοπολιτών κατά τα έτη 1399-1401: o όρος "συντροφιά" στα Acta Patriarchatus Constantinopolitani

Paper in Honorific Edition uoadl:1003271 688 Read counter

Original Title:
Εμπορικές επιχειρήσεις Κωνσταντινοπολιτών κατά τα έτη 1399-1401: o όρος "συντροφιά" στα Acta Patriarchatus Constantinopolitani
Languages of Item:
Greek
Creator:
Papagianni, Eleftheria
Abstract:
Empty abstract
Main subject category:
Commercial Law
Pages (from-to):
735-745
Notes:
Τόμος Β΄
The digital material of the item is not available.