Τουριστική βοήθεια, η νέα δραστηριότητα των ασφαλιστικών επιχειρήσεων

Paper in Honorific Edition uoadl:1003278 696 Read counter

Original Title:
Τουριστική βοήθεια, η νέα δραστηριότητα των ασφαλιστικών επιχειρήσεων
Languages of Item:
Greek
Creator:
Ρόκας, Ιωάννης Κ.
Abstract:
Empty abstract
Main subject category:
Commercial Law
Pages (from-to):
805-825
Notes:
Τόμος Β΄
The digital material of the item is not available.