Η υποτίμηση ως αθέμιτος ανταγωνισμός

Paper in Honorific Edition uoadl:1003284 704 Read counter

Original Title:
Η υποτίμηση ως αθέμιτος ανταγωνισμός
Languages of Item:
Greek
Creator:
Σελέκος, Πέτρος Δ.
Abstract:
Empty abstract
Main subject category:
Law of Competition
Pages (from-to):
838-858
Notes:
Τόμος Β΄
The digital material of the item is not available.