Θεμελιώδη ζητήματα της προστασίας του καταναλωτή

Paper in Honorific Edition uoadl:1003286 747 Read counter

Original Title:
Θεμελιώδη ζητήματα της προστασίας του καταναλωτή
Languages of Item:
Greek
Creator:
Σινανιώτη - Μαρούδη, Αριστέα Κ.
Abstract:
Empty abstract
Main subject category:
Commercial Law
Pages (from-to):
859-869
Notes:
Τόμος Β΄
The digital material of the item is not available.