Συναλλαγές διπρόσωπης ανώνυμης εταιρίας με πρόσωπα που ασκούν διοίκηση

Paper in Honorific Edition uoadl:1003288 670 Read counter

Original Title:
Συναλλαγές διπρόσωπης ανώνυμης εταιρίας με πρόσωπα που ασκούν διοίκηση
Languages of Item:
Greek
Creator:
Σκαλίδης, Ελευθέριος Γ.
Abstract:
Empty abstract
Main subject category:
Company law
Pages (from-to):
871-887
Notes:
Τόμος Β΄
The digital material of the item is not available.