Η σύγκρουση συμφερόντων μεταξύ μελών του Δ.Σ. και την ανώνυμης εταιρίας ως λόγος δικαστικής παρέμβασης για διορισμό διοίκησης στα πλαίσια του άρθρου 69 ΑΚ

Paper in Honorific Edition uoadl:1003292 784 Read counter

Original Title:
Η σύγκρουση συμφερόντων μεταξύ μελών του Δ.Σ. και την ανώνυμης εταιρίας ως λόγος δικαστικής παρέμβασης για διορισμό διοίκησης στα πλαίσια του άρθρου 69 ΑΚ
Languages of Item:
Greek
Creator:
Σκούρας, Θέμης Κ.
Abstract:
Empty abstract
Main subject category:
Company law
Pages (from-to):
889-917
Notes:
Τόμος Β΄
The digital material of the item is not available.