Ανώτατο ύψος τόκου - Τα κενά και οι ατέλειες της ισχύουσας ρύθμισης

Paper in Honorific Edition uoadl:1003301 195 Read counter

Original Title:
Ανώτατο ύψος τόκου - Τα κενά και οι ατέλειες της ισχύουσας ρύθμισης
Languages of Item:
Greek
Creator:
Σταθόπουλος, Μιχάλης Π.
Main subject category:
Banking and capital market law
Pages (from-to):
967-975
Notes:
Τόμος Β΄
The digital material of the item is not available.