Πηγές δικαίου ναυτικής ασφαλίσεως θαλάσσιοι κίνδυνοι και ζημιά εν θαλάσση (στην ναυτική ασφάλιση)

Paper in Honorific Edition uoadl:1003305 209 Read counter

Original Title:
Πηγές δικαίου ναυτικής ασφαλίσεως θαλάσσιοι κίνδυνοι και ζημιά εν θαλάσση (στην ναυτική ασφάλιση)
Languages of Item:
Greek
Creator:
Στυλιανέας, Χρήστος
Main subject category:
Maritime Law
Pages (from-to):
977-1004
Notes:
Τόμος Β΄
The digital material of the item is not available.