Ελευθερία εγκατάστασης νομικών προσώπων κατά τα άρθρα 52, 58 ΣΥΝΘΕΟΚ και εταιρικό διεθνές δίκαιο

Paper in Honorific Edition uoadl:1003311 201 Read counter

Original Title:
Ελευθερία εγκατάστασης νομικών προσώπων κατά τα άρθρα 52, 58 ΣΥΝΘΕΟΚ και εταιρικό διεθνές δίκαιο
Languages of Item:
Greek
Creator:
Τζουγανάτος, Δημήτριος Ν.
Main subject category:
Company law
Other subject categories:
International Law
Pages (from-to):
1005-1028
Notes:
Τόμος Β΄
The digital material of the item is not available.