Απεργίες με στοιχεία αλλοδαπότητας. Μια επίκαιρη εργατικοδιεθνολογική προσέγγιση

Paper in Honorific Edition uoadl:1003313 379 Read counter

Original Title:
Απεργίες με στοιχεία αλλοδαπότητας. Μια επίκαιρη εργατικοδιεθνολογική προσέγγιση
Languages of Item:
Greek
Creator:
Τραυλός-Τζανετάτος, Δημήτρης Α.
Abstract:
Empty abstract
Main subject category:
Labour Law
Pages (from-to):
1029-1067
Notes:
Τόμος Β΄
The digital material of the item is not available.