Ο Ιόνιος Πολιτικός Κώδικας στην ελληνική νομική φιλολογία κατά τις πρώτες δεκαετίες μετά την ένωση

Paper in Honorific Edition uoadl:1003315 204 Read counter

Original Title:
Ο Ιόνιος Πολιτικός Κώδικας στην ελληνική νομική φιλολογία κατά τις πρώτες δεκαετίες μετά την ένωση
Languages of Item:
Greek
Creator:
Τρωιανός, Σπυρίδων Ν.
Main subject category:
Law and Legislation
Pages (from-to):
1066-1077
Notes:
Τόμος Β΄
The digital material of the item is not available.