Η αλλαγή του εταιρικού σκοπού

Paper in Honorific Edition uoadl:1003333 204 Read counter

Original Title:
Η αλλαγή του εταιρικού σκοπού
Languages of Item:
Greek
Creator:
Φαρμακίδης, Ονούφριος
Main subject category:
Company law
Pages (from-to):
1123-1155
Notes:
Τόμος Β΄
The digital material of the item is not available.