Διακριτικός τίτλος επιχείρησης (απόκτηση, μεταβίβαση, προστασία)

Paper in Honorific Edition uoadl:1003338 243 Read counter

Original Title:
Διακριτικός τίτλος επιχείρησης (απόκτηση, μεταβίβαση, προστασία)
Languages of Item:
Greek
Creator:
Χαρίση-Στάμου, Ηλέκτρα Σ.
Main subject category:
Company law
Pages (from-to):
1157-1165
Notes:
Τόμος Β΄
The digital material of the item is not available.