Η ελληνική νομοθεσία για τις εξωχώριες (off-shore) επιχειρήσεις

Paper in Honorific Edition uoadl:1003346 278 Read counter

Original Title:
Η ελληνική νομοθεσία για τις εξωχώριες (off-shore) επιχειρήσεις
Languages of Item:
Greek
Creator:
Δουβλής, Βασίλειος Α.
Abstract:
Empty abstract
Main subject category:
Company law
Pages (from-to):
1219-1235
Notes:
Τόμος Β΄
The digital material of the item is not available.