Συμβατική ελευθερία, στάθμιση συμφερόντων και δημόσια τάξη στο δίκαιο της ναύλωσης

Paper in Honorific Edition uoadl:1003348 226 Read counter

Original Title:
Συμβατική ελευθερία, στάθμιση συμφερόντων και δημόσια τάξη στο δίκαιο της ναύλωσης
Languages of Item:
Greek
Creator:
Σχινάς, Ιωάννης Γ.
Main subject category:
Maritime Law
Pages (from-to):
1237-1246
Notes:
Τόμος Β΄
The digital material of the item is not available.