Η σημασία της γνώμης του ανήλικου παιδιού στη διαμόρφωση της δικαστικής απόφασης για τη ρύθμιση της άσκησης της γονικής μέριμνας σε περίπτωση διαζυγίου των γονέων του

Paper in Honorific Edition uoadl:1003776 183 Read counter

Original Title:
Η σημασία της γνώμης του ανήλικου παιδιού στη διαμόρφωση της δικαστικής απόφασης για τη ρύθμιση της άσκησης της γονικής μέριμνας σε περίπτωση διαζυγίου των γονέων του
Languages of Item:
Greek
Creator:
Αγαλλοπούλου - Ζερβογιάννη, Πηνελόπη Χ.
Main subject category:
Family Law
Pages (from-to):
1-7
Notes:
Τόμος Α'
The digital material of the item is not available.