Η επίδραση των αιρέσεων στις δικαιοπραξίες. Μετακλητή και χρονομεριστική κυριότητα

Paper in Honorific Edition uoadl:1003778 342 Read counter

Original Title:
Η επίδραση των αιρέσεων στις δικαιοπραξίες. Μετακλητή και χρονομεριστική κυριότητα
Languages of Item:
Greek
Creator:
Αθανασόπουλος , Τάσος Α.
Abstract:
Empty abstract
Main subject category:
Civil Law
Pages (from-to):
9-24
Notes:
Τόμος Α'
The digital material of the item is not available.