Ο αποκλειστικός χαρακτήρας της ανακοπής του άρθρου 933 ΚΠολΔ για την προσβολή των πράξεων της αναγκαστική εκτελέσεως και ιδίως της περιλήψεως της κατακυρωτικής εκθέσεως

Paper in Honorific Edition uoadl:1003788 193 Read counter

Original Title:
Ο αποκλειστικός χαρακτήρας της ανακοπής του άρθρου 933 ΚΠολΔ για την προσβολή των πράξεων της αναγκαστική εκτελέσεως και ιδίως της περιλήψεως της κατακυρωτικής εκθέσεως
Languages of Item:
Greek
Creator:
Γέσιου-Φαλτσή, Πελαγία
Main subject category:
Civil Procedure
Pages (from-to):
101-109
Notes:
Τόμος Α'
The digital material of the item is not available.