Η Ευρωπαϊκή πορεία του ελληνικού δικαίου. Μορφές, έκταση και κύρος της αποδοχής του Κοινοτικού Δικαίου

Paper in Honorific Edition uoadl:1003790 276 Read counter

Original Title:
Η Ευρωπαϊκή πορεία του ελληνικού δικαίου. Μορφές, έκταση και κύρος της αποδοχής του Κοινοτικού Δικαίου
Languages of Item:
Greek
Creator:
Γεωργακόπουλος, Λεωνίδας Ν.
Abstract:
Empty abstract
Main subject category:
European law
Pages (from-to):
111-130
Notes:
Τόμος Α'
The digital material of the item is not available.