Ασφαλίστου "υποκατάστασις"

Paper in Honorific Edition uoadl:1003991 752 Read counter

Original Title:
Ασφαλίστου "υποκατάστασις"
Languages of Item:
Greek
Creator:
Rokas, Konstantinos N.
Abstract:
Empty abstract
Main subject category:
Maritime Law
Pages (from-to):
31-43
The digital material of the item is not available.