ΕΟΚ και ελληνική νομοθεσία προστασίας του ανταγωνισμού

Paper in Honorific Edition uoadl:1003998 781 Read counter

Original Title:
ΕΟΚ και ελληνική νομοθεσία προστασίας του ανταγωνισμού
Languages of Item:
Greek
Creator:
Κριμπάς, Δημοσθένης Α.
Abstract:
Empty abstract
Main subject category:
Law of Competition
Pages (from-to):
107-118
The digital material of the item is not available.