Επιδίκαση επιχειρήσεως σε περίπτωση λύσεως εταιρίας

Paper in Honorific Edition uoadl:1004000 738 Read counter

Original Title:
Επιδίκαση επιχειρήσεως σε περίπτωση λύσεως εταιρίας
Languages of Item:
Greek
Creator:
Pampoukis, C.
Abstract:
Empty abstract
Main subject category:
Commercial Law
Pages (from-to):
119-129
The digital material of the item is not available.