Ισοδύναμα της πτωχεύσεως και συγγενείς ρυθμίσεις

Paper in Honorific Edition uoadl:1004002 756 Read counter

Original Title:
Ισοδύναμα της πτωχεύσεως και συγγενείς ρυθμίσεις
Languages of Item:
Greek
Creator:
Βερνάρδος , Αναστάσιος Α.
Abstract:
Empty abstract
Main subject category:
Bankrupty law
Pages (from-to):
131-145
The digital material of the item is not available.