Η καθολική συνέλευσις των μετόχων της ανωνύμου εταιρίας

Paper in Honorific Edition uoadl:1004003 733 Read counter

Original Title:
Η καθολική συνέλευσις των μετόχων της ανωνύμου εταιρίας
Languages of Item:
Greek
Creator:
Κιντής, Σταύρος Α.
Abstract:
Empty abstract
Main subject category:
Commercial Law
Pages (from-to):
148-157
The digital material of the item is not available.