Περί του αναγωγικού δικαιώματος του κομίστου επιταγής εξοφληθείσης μέσω συμψηφιστικού γραφείου

Paper in Honorific Edition uoadl:1004122 731 Read counter

Original Title:
Περί του αναγωγικού δικαιώματος του κομίστου επιταγής εξοφληθείσης μέσω συμψηφιστικού γραφείου
Languages of Item:
Greek
Creator:
Ζαχάρωφ , Παύλος
Abstract:
Empty abstract
Main subject category:
Commercial Law
Pages (from-to):
277-290
The digital material of the item is not available.